Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu
Dzień Patrona PDF Drukuj
Wpisany przez Agnieszka Grabowska   
piątek, 22 marca 2019 15:33
AddThis Social Bookmark Button

.................

Poprawiony: piątek, 22 marca 2019 15:55
 
ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ!!!!! PDF Drukuj
Wpisany przez Agnieszka Grabowska   
poniedziałek, 11 marca 2019 08:08
AddThis Social Bookmark Button

Kierunki kształcenia proponowane

w roku szkolnym 2019/2020


Rozszerzenia po szkole podstawowej (5- letnie technikum/4 - letnie liceum):


Liceum Ogólnokształcące – geografia+wos+ jęz. angielski

Technikum –technik agrobiznesu - biologia+matematyka


Rozszerzenia po gimnazjum (4 - letnie technikum/3 - letnie liceum):


Liceum Ogólnokształcące - geografia+wos+jęz. angielski

Technikum technik agrobiznesu - biologia+matematyka
(możliwość przejęcia gospodarstwa rolnego)

 

Zaplanuj swoją przyszłość!!!!!


Klasa Liceum Ogólnokształcącego z rozszerzeniami :
geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski.

Wybór takich rozszerzeń daje możliwość podjęcia studiów  na  różnych kierunkach.
Wielu absolwentów  naszego Liceum z powodzeniem studiuje bądź ukończyło:
administrację, ekonomię, prawo, geografię,  turystykę, gospodarkę przestrzenną,
marketing i zarządzanie. Także wielu z nich świetnie daje sobie radę się na kierunkach
pedagogicznych oraz   lingwistycznych: filologii angielskiej, germanistyce oraz  rusycystyce.
Wybór proponowanych rozszerzeń ułatwia także  zdanie egzaminów na uczelnie wojskowe
oraz do policji.

 

Zawód - technik agrobiznesu

Technik agrobiznesu to zawód dla tych, którzy chcą samodzielnie podejmować
działalność gospodarczą, przejąć i prowadzić gospodarstwo rolne lub gospodarstwo
agroturystyczne
.

Technik agrobiznesu to osoba specjalizująca się w zakresie organizowania,
koordynowania i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej
w agrobiznesie. Jest to zawód polecany dla osób o zainteresowaniach ekonomiczno
– rachunkowych oraz związanych z przetwórstwem spożywczym.
Osoba wykształcona w tym kierunku potrafi realizować czynności związane produkcją
rolną, dystrybucją i sprzedażą produktów rolnych, promocją i reklamą, oceną jakości
i opłacalności produktów.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik agrobiznesu nabywają wiedzę i umiejętności
z wielu dziedzin,tj. ekonomii, rolnictwa, finansów i rachunkowości, zarządzania, marketingu
oraz prawa.

 

Cele i zadania zawodowe

Do podstawowych zadań technika agrobiznesu - wykonującego prace w sektorze
gospodarki rolnej należy:

 • organizowanie i wykonywanie prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą;
 • obsługa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • organizowanie i wykonywanie prac związanych z przetwórstwem spożywczym,
  usługami i handlem;
 • organizowanie i wykonywanie prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą;
 • przygotowanie pomieszczeń dla zwierząt hodowlanych;
 • przygotowanie gleby pod uprawę;
 • prowadzenie marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych;
 • określanie znaczenia instytucji w regulowaniu rynku rolnego;
 • analizowanie popytu, podaży i cen artykułów rolno-spożywczych;
 • pobudzanie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich;
 • organizowanie alternatywnych rodzajów działalności podmiotów sfery agrobiznesu;
 • prowadzenie dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie;
 • organizowanie, rejestrowanie i uruchamianie małych przedsiębiorstw agrobiznesowych;
 • rozpoznawanie i ocenianie opłacalności działalności produkcyjnej, usługowej
  i handlowej w dziedzinie agrobiznesu.

 

Kształcenie w zawodzie

Kształcenie w zawodzie odbywa się w: czteroletnim technikum dla absolwentów gimnazjum
oraz w pięcioletnim technikum dla absolwentów szkoły podstawowej.

Po zdobyciu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik
agrobiznesu można podwyższyć kwalifikacje na studiach w szkołach wyższych
na kierunkach ekonomicznych i turystycznych, a także : ogrodnictwo,
rolnictwo, agroturystyka, technika rolnicza i leśna oraz zootechnika
i przetwórstwo spożywcze.
Dodatkowo może  ukończyć kurs kwalifikacyjny
w zakresie zawodów pokrewnych, np. technik ogrodnik, technik rolnik,
technik turystyki wiejskiej.


Możliwości zatrudnienia

Technik agrobiznesu może być zatrudniony w:

 • rolniczych i ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych
  i usługowych,
 • biurach i instytucjach zajmujących się marketingiem rynku rolnego,
 • ogrodnictwach ekologicznych,
 • przy obsłudze ruchu turystycznego na wsi,
 • gospodarstwach w celu organizowania przetwórstwa spożywczego,
  usług technicznych na wsi, techniki w gospodarce żywnościowej,
 • w zakładach pracy, w których posiadanie uprawnień do obsługi
  specjalistycznego sprzętu (np. ciągnika, siewnika, dojarki) jest niezbędne
  do zatrudnienia na określonych stanowiskach,
 • w firmach prowadzących finanse i bankowość w agrobiznesie i rynku
  rolnym oraz usług weterynaryjnych,
 • jako pracownik prywatny przedsiębiorca (właściciel),
 • jako właściciel gospodarstwa agroturystycznego.

Technik agrobiznesu może również prowadzić indywidualne gospodarstwo
rolne
, np.: plantacje, pola uprawne oraz hodowle zwierząt (np. fermy drobiu,
mleczarnie).

Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą podjąć pracę zawodową w firmach związanych
z badaniem i obsługą rynku rolnego, w przedsiębiorstwach produkcji lub przetwórstwa
żywności. Mogą również podejmować własną działalność gospodarczą, w szczególności
prowadzić gospodarstwa agroturystyczne.

 

Informacje dodatkowe

 • posiadamy nowoczesne pracownie zawodowe;
 • pracownię pracy biurowej wyposażoną w stanowiska komputerowe
  z pakietem programów biurowych i ekonomicznych;
 • praktyczna nauka zawodu odbywa się w gospodarstwach rolnych
  oraz u  przedsiębiorców.

Ponadto w trakcie nauki uczeń kończy kurs prawa jazdy  kat. T

 

Kształcenie w zawodzie technik agrobiznesu

 • nauka w technikum w zawodzie technik agrobiznesu trwa 4 lata po ukończeniu
  gimnazjum i 5 lat po ukończeniu szkoły podstawowej,
 • cykl kształcenia w zawodzie technik agrobiznesu obejmuje dwie kwalifikacje
  zawodowe:prowadzenie produkcji rolniczej oraz organizacja i prowadzenie
  przedsiębiorstwa w agrobiznesie
 • kwalifikacje zawodowe będą potwierdzone egzaminem zewnętrznym w trakcie
  trwania nauki;
 • uczeń z potwierdzonym pozytywnym wynikiem kwalifikacji zawodowych
  i ukończoną szkołą uzyska dyplom potwierdzający tytuł zawodowy – technik
  agrobiznesu.

Absolwent po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia technikum.

 

http://www.zskrasnosielc.edu.pl

 

ZAPRASZAMYNasz adres:
Zespół Szkół  im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu
ul. Sadowa 6
06-212 Krasnosielc
tel. 29 71 75 010

Poprawiony: poniedziałek, 11 marca 2019 10:55
 
I Dzień Wiosny PDF Drukuj
Wpisany przez Agnieszka Grabowska   
piątek, 22 marca 2019 06:10
AddThis Social Bookmark Button

......

Poprawiony: piątek, 22 marca 2019 06:15
 
Dzień Przedsiębiorczości PDF Drukuj
Wpisany przez Agnieszka Grabowska   
czwartek, 21 marca 2019 09:31
AddThis Social Bookmark Button

.....

Poprawiony: czwartek, 21 marca 2019 09:34
 
Rekrutacja do szkół PDF Drukuj
Wpisany przez Agnieszka Grabowska   
poniedziałek, 25 lutego 2019 13:14
AddThis Social Bookmark Button
Rekrutacja do szkół

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol

 
Afryka z bliska PDF Drukuj
Wpisany przez Agnieszka Grabowska   
wtorek, 19 marca 2019 05:11
AddThis Social Bookmark Button

15 marca gościliśmy w naszej szkole pana Marcina Mińkowskiego, autora książki „Tam,gdzie
nie ma coca coli” oraz współautora przewodników „Kenia” i „Zanzibar”. Spotkanie było
okazją do zapoznania się z różnymi obliczami jakie ma Afryka i zweryfikowania naszych
poglądów o niej. Pan Marcin opowiedział nam o życiu wielkich miast i małych wiosek,
bogactwie i biedzie, które są tuż obok siebie. Opowiedział historie napotkanych
w trakcie podróży ludzi, którzy okazali mu serce i podali pomocną dłoń. Na zakończenie
poruszona została kwestia emigrantów przybywających z Afryki do Europy.
Na zakończenie nasz gość zachęcał młodzież do podróżowania, ponieważ pozwala
ono poznawać świat, otwiera horyzonty i uczy.

Aleksandra Rykaczewska

Poprawiony: wtorek, 19 marca 2019 05:15
 
SUKCES W TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ PDF Drukuj
Wpisany przez Agnieszka Grabowska   
wtorek, 19 marca 2019 05:06
AddThis Social Bookmark Button

Tradycyjnie jak co roku, młodzież naszej szkoły wzięła udział w 42 Ogólnopolskim Turnieju
Wiedzy Pożarniczej pt. : „Młodzież zapobiega pożarom”. Eliminacje  na szczeblu powiatu
odbyły się 14 marca  w budynku SP w Sypniewie.  Naszą szkołę reprezentowało 3 uczniów
Liceum:  Daria Kruk, Aleksandra  Mizerek oraz Dominik Daliga. Turniej zakończyły się
sukcesem Darii Kruk, która zajęła II miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.
Serdecznie gratulujemy  i życzymy powodzenia w kolejnych edycjach.

T. Olkowski

Poprawiony: wtorek, 19 marca 2019 05:10
 
Dzień Kobiet PDF Drukuj
Wpisany przez Agnieszka Grabowska   
wtorek, 12 marca 2019 05:58
AddThis Social Bookmark Button

.....

Poprawiony: wtorek, 12 marca 2019 06:01
 
Spotkanie z przedstawicielami KRUS PDF Drukuj
Wpisany przez Agnieszka Grabowska   
czwartek, 28 lutego 2019 07:37
AddThis Social Bookmark Button

26.02.2019 r. odbyło się spotkanie uczniów klasy II i III Technikum Agrobiznesu
z przedstawicielami Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Makowie Mazowieckim. Prelekcja miała na celu przybliżenie uczniom zasad wykonywania bezpiecznej pracy w rolnictwie. Pracownicy KRUS zwrócili uczniom uwagę na to, jakich sytuacji należy unikać, aby zabezpieczyć się przez groźnym wypadkiem podczas pracy i obsługi zwierząt w gospodarstwie. Młodzież wysłuchała wykładu z dużym zainteresowaniem.

Aneta Michalska

Poprawiony: czwartek, 28 lutego 2019 13:56
 
Studenci z programu AIESEC w naszej szkole PDF Drukuj
Wpisany przez Agnieszka Grabowska   
poniedziałek, 25 lutego 2019 07:45
AddThis Social Bookmark Button

W dniach 18 – 22 lutego 2019r. po raz pierwszy realizowany był w naszej szkole projekt organizowany przez AIESEC – organizację prowadzoną przez Szkołę Główną Handlową. Nasi goście – Ayeza Haas (studentka sztuki z Brazylii) oraz Mohamed Tarek Chihi (student języka francuskiego z Algierii) prowadzili przez tydzień zajęcia z uczniami naszego liceum i technikum. Ayeza i Tarek opowiadali o swoich krajach, tradycjach, obyczajach i kulturach oraz rodzinnych miastach, podczas gdy uczniowie mieli możliwość komunikowania się z nimi w języku angielskim. Zajęcia z obcokrajowcami umożliwiły poznanie tych ciekawych ludzi i ich otoczenia, uświadomiły potrzebę znajomości języka angielskiego oraz być może zachęciły do zwiedzania innych krajów. Mamy nadzieję, że nasi goście zapamiętają nas jak najlepiej. Dziękujemy za ciekawie spędzony czas podczas lekcji oraz poza nimi. Z tego tygodnia pozostaną nam miłe wspomnienia oraz wspólne zdjęcia...

Więcej informacji o projekcie...

Organizacja AIESEC to największa na świecie organizacja pozarządowa prowadzona przez młodych ludzi, działająca nieprzerwanie od 1948 roku na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym. W chwili obecnej organizacja skupia ponad 80 000 członków w 122 krajach świata. W ramach projektu uczniowie uczestniczą w warsztatach w języku angielskim prowadzonych przez wolontariuszy z innych kontynentów.

Cele projektu to m.in.:
- promowanie tolerancji wobec innych kultur i religii świata,
- pomoc młodym ludziom w odkryciu potencjału,

- umożliwienie rozwoju, dzięki globalnej edukacji,
- rozwijanie świadomości kreatywności i przedsiębiorczości uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
- budowanie poczucia wspólnoty i odpowiedzialności za otoczenie,
- zrozumienie zależności łączących ludzi na całym świecie,
- poszanowanie różnych poglądów politycznych, światopoglądowych i społecznych,

-wdrożenie przez szkoły innowacyjnych form nauczania promujących postawy pro-społeczne wśród młodzieży.

Doświadczenie kontaktu z obcokrajowcami jest wspaniałym przeżyciem dla młodzieży, która nie często ma okazję spotkać osoby z tak odległych części świata jak Afryka czy Ameryka Południowa. Uczniowie mają niesamowitą szansę, aby sprawdzić swoje umiejętności organizacyjne, interpersonalne i językowe. Kontakty z wolontariuszami mogą stać się dla nich źródłem inspiracji w wyborze własnej kariery zawodowej.

Magdalena Wróblewska – szkolny koordynator projektu

Poprawiony: poniedziałek, 25 lutego 2019 13:13
 
Zawody PDF Drukuj
Wpisany przez Agnieszka Grabowska   
sobota, 23 lutego 2019 13:57
AddThis Social Bookmark Button

W dniu 23.02.2019 r. na hali sportowej przy LO w Makowie Mazowieckim odbył się HALOWY TURNIEJ W PIŁKĘ NOŻNĄ CHŁOPCÓW. Po zaciętej grze nasza drużyna zajęła III miejsce remisując z LO Maków Mazowiecki 1:1, ZS Różan 3:3 i przegrywając 1:2 z drużyną z ZS Maków Mazowiecki.

KOŃCOWA KLASYFIKACJA:

I miejsce LO Maków Mazowiecki

II miejsce ZS Maków Mazowiecki

III miejsce ZS Krasnosielc

IV miejsce ZS Różan

Konrad Łukaszewski

Poprawiony: wtorek, 26 lutego 2019 11:41
 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 6

Odliczanie

Do zakończenia roku szkolnego zostało: 21.6.2019 9:00 88 Dni

Godzina

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj439
mod_vvisit_counterWczoraj438
mod_vvisit_counterTen miesiąc35267
mod_vvisit_counterWszystkie dni1661100

Ilość osób online 4
Dziś: Mar 24, 2019