ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ!!!!! PDF Drukuj
Wpisany przez Agnieszka Grabowska   
poniedziałek, 11 marca 2019 08:08
AddThis Social Bookmark Button

Kierunki kształcenia proponowane

w roku szkolnym 2019/2020


Rozszerzenia po szkole podstawowej (5- letnie technikum/4 - letnie liceum):


Liceum Ogólnokształcące – geografia+wos+ jęz. angielski

Technikum –technik agrobiznesu - biologia+matematyka


Rozszerzenia po gimnazjum (4 - letnie technikum/3 - letnie liceum):


Liceum Ogólnokształcące - geografia+wos+jęz. angielski

Technikum technik agrobiznesu - biologia+matematyka
(możliwość przejęcia gospodarstwa rolnego)

 

Zaplanuj swoją przyszłość!!!!!


Klasa Liceum Ogólnokształcącego z rozszerzeniami :
geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski.

Wybór takich rozszerzeń daje możliwość podjęcia studiów  na  różnych kierunkach.
Wielu absolwentów  naszego Liceum z powodzeniem studiuje bądź ukończyło:
administrację, ekonomię, prawo, geografię,  turystykę, gospodarkę przestrzenną,
marketing i zarządzanie. Także wielu z nich świetnie daje sobie radę się na kierunkach
pedagogicznych oraz   lingwistycznych: filologii angielskiej, germanistyce oraz  rusycystyce.
Wybór proponowanych rozszerzeń ułatwia także  zdanie egzaminów na uczelnie wojskowe
oraz do policji.

 

Zawód - technik agrobiznesu

Technik agrobiznesu to zawód dla tych, którzy chcą samodzielnie podejmować
działalność gospodarczą, przejąć i prowadzić gospodarstwo rolne lub gospodarstwo
agroturystyczne
.

Technik agrobiznesu to osoba specjalizująca się w zakresie organizowania,
koordynowania i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej
w agrobiznesie. Jest to zawód polecany dla osób o zainteresowaniach ekonomiczno
– rachunkowych oraz związanych z przetwórstwem spożywczym.
Osoba wykształcona w tym kierunku potrafi realizować czynności związane produkcją
rolną, dystrybucją i sprzedażą produktów rolnych, promocją i reklamą, oceną jakości
i opłacalności produktów.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik agrobiznesu nabywają wiedzę i umiejętności
z wielu dziedzin,tj. ekonomii, rolnictwa, finansów i rachunkowości, zarządzania, marketingu
oraz prawa.

 

Cele i zadania zawodowe

Do podstawowych zadań technika agrobiznesu - wykonującego prace w sektorze
gospodarki rolnej należy:

 • organizowanie i wykonywanie prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą;
 • obsługa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • organizowanie i wykonywanie prac związanych z przetwórstwem spożywczym,
  usługami i handlem;
 • organizowanie i wykonywanie prac związanych z produkcją roślinną i zwierzęcą;
 • przygotowanie pomieszczeń dla zwierząt hodowlanych;
 • przygotowanie gleby pod uprawę;
 • prowadzenie marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych;
 • określanie znaczenia instytucji w regulowaniu rynku rolnego;
 • analizowanie popytu, podaży i cen artykułów rolno-spożywczych;
 • pobudzanie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich;
 • organizowanie alternatywnych rodzajów działalności podmiotów sfery agrobiznesu;
 • prowadzenie dokumentacji przedsiębiorstwa w agrobiznesie;
 • organizowanie, rejestrowanie i uruchamianie małych przedsiębiorstw agrobiznesowych;
 • rozpoznawanie i ocenianie opłacalności działalności produkcyjnej, usługowej
  i handlowej w dziedzinie agrobiznesu.

 

Kształcenie w zawodzie

Kształcenie w zawodzie odbywa się w: czteroletnim technikum dla absolwentów gimnazjum
oraz w pięcioletnim technikum dla absolwentów szkoły podstawowej.

Po zdobyciu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik
agrobiznesu można podwyższyć kwalifikacje na studiach w szkołach wyższych
na kierunkach ekonomicznych i turystycznych, a także : ogrodnictwo,
rolnictwo, agroturystyka, technika rolnicza i leśna oraz zootechnika
i przetwórstwo spożywcze.
Dodatkowo może  ukończyć kurs kwalifikacyjny
w zakresie zawodów pokrewnych, np. technik ogrodnik, technik rolnik,
technik turystyki wiejskiej.


Możliwości zatrudnienia

Technik agrobiznesu może być zatrudniony w:

 • rolniczych i ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych
  i usługowych,
 • biurach i instytucjach zajmujących się marketingiem rynku rolnego,
 • ogrodnictwach ekologicznych,
 • przy obsłudze ruchu turystycznego na wsi,
 • gospodarstwach w celu organizowania przetwórstwa spożywczego,
  usług technicznych na wsi, techniki w gospodarce żywnościowej,
 • w zakładach pracy, w których posiadanie uprawnień do obsługi
  specjalistycznego sprzętu (np. ciągnika, siewnika, dojarki) jest niezbędne
  do zatrudnienia na określonych stanowiskach,
 • w firmach prowadzących finanse i bankowość w agrobiznesie i rynku
  rolnym oraz usług weterynaryjnych,
 • jako pracownik prywatny przedsiębiorca (właściciel),
 • jako właściciel gospodarstwa agroturystycznego.

Technik agrobiznesu może również prowadzić indywidualne gospodarstwo
rolne
, np.: plantacje, pola uprawne oraz hodowle zwierząt (np. fermy drobiu,
mleczarnie).

Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą podjąć pracę zawodową w firmach związanych
z badaniem i obsługą rynku rolnego, w przedsiębiorstwach produkcji lub przetwórstwa
żywności. Mogą również podejmować własną działalność gospodarczą, w szczególności
prowadzić gospodarstwa agroturystyczne.

 

Informacje dodatkowe

 • posiadamy nowoczesne pracownie zawodowe;
 • pracownię pracy biurowej wyposażoną w stanowiska komputerowe
  z pakietem programów biurowych i ekonomicznych;
 • praktyczna nauka zawodu odbywa się w gospodarstwach rolnych
  oraz u  przedsiębiorców.

Ponadto w trakcie nauki uczeń kończy kurs prawa jazdy  kat. T

 

Kształcenie w zawodzie technik agrobiznesu

 • nauka w technikum w zawodzie technik agrobiznesu trwa 4 lata po ukończeniu
  gimnazjum i 5 lat po ukończeniu szkoły podstawowej,
 • cykl kształcenia w zawodzie technik agrobiznesu obejmuje dwie kwalifikacje
  zawodowe:prowadzenie produkcji rolniczej oraz organizacja i prowadzenie
  przedsiębiorstwa w agrobiznesie
 • kwalifikacje zawodowe będą potwierdzone egzaminem zewnętrznym w trakcie
  trwania nauki;
 • uczeń z potwierdzonym pozytywnym wynikiem kwalifikacji zawodowych
  i ukończoną szkołą uzyska dyplom potwierdzający tytuł zawodowy – technik
  agrobiznesu.

Absolwent po ukończeniu szkoły otrzymuje świadectwo ukończenia technikum.

 

http://www.zskrasnosielc.edu.pl

 

ZAPRASZAMYNasz adres:
Zespół Szkół  im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu
ul. Sadowa 6
06-212 Krasnosielc
tel. 29 71 75 010

Poprawiony: poniedziałek, 11 marca 2019 10:55
 

Odliczanie

Do zakończenia roku szkolnego zostało: 21.6.2020 9:00 278 Dni

Godzina

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj10
mod_vvisit_counterWczoraj51
mod_vvisit_counterTen miesiąc1126
mod_vvisit_counterWszystkie dni1768027

Ilość osób online 0
1 3.227.254.12
Dziś: Wrz 17, 2019